یکی از زیباترین غارهای طبیعی ایران و جهان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غار چال نخچیر نراق که در فاصله 57 کیلومتری از  غار رئیس نیاسر قرار دارد 

جزء غارهای طبقاتی است. 

غار سنگ های آن از نوع گل کلمی است. 

جزء غارهای خود احیای جهان می باشد. 

1200 متر از این غار برای عموم مردم آماده شده و نیاز به ابزار و تجهیزات نمی باشد.

هیچ جانداری در درون غار نخچیر، زندگی نمی کند.

قسمتی از غار که برای عموم مردم باز می باشد دارای سنگ فرش است و تردد در این قسمت راحت می باشد ولی برای رفتن به قسمت های دیگر غار نیاز به ابزار و تجهیزات کامل می باشد و برای مردم ورود به این قسمت ها ممنوع است.

ورود دوربین و کیف به داخل این غار ممنوع می باشد. طول و عمق غار بیشتر از اعداد ذکر شده در قسمت بالا می باشد و این اعداد مربوط به قسمت های مورد بازدید می باشد.

یاری نامه:(منبع) http://www.irancaves.com

 

 


Please provide full Credentials Infomation