20 درصد تخفیف در اقامت

 باغ ویلای باباعلی نیاسر  برای گردشگرانی که تا 25 اسفند 1395 قصد اقامت در باغ ویلای باباعلی نیاسر داشته باشند  20 درصد تخفیف در اقامت، منظور خواهد نمود.

پذیرش و هماهنگی: 09128890205


Please provide full Credentials Infomation