نیاسرگردی؛ کاشانه آنلاین نیاسرگردان

نیاسرگردی در تلاش است با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به معرفی جاذبه ها، آیین، رسوم، ظرفیت ها و فعالان اقتصادی مرتبط با گردشگری و رویدادهای گردشگری نیاسر برای گردشگران و دوستداران نیاسر بپردازد.

نیاسرگردی، سفر به نیاسر و انتخاب جاذبه های گردشگری نیاسر را ساده و سریع می کند.

نیاسرگردی، تمام اماکن و امکانات مرتبط با گردشگری نیاسر را با اطلاعات دقیق مربوط به هر یک از آنها در دسترس گردشگران گذاشته است.

نیاسرگردی، با در نظر گرفتن امکان ثبت و معرفی دقیق اماکن و امکانات گردشگری نیاسر برای فعالان حوزه گردشگری و با فراهم کردن امکان دریافت و انتشار نظرات گردشگران، از یک سو به گردشگران، فرصت انتخاب آگاهانه و اعلام نظر و از سوی دیگر به فعالان حوزه گردشگری زمینه رقابت جدی و جوانمردانه را اعطا نموده است.

نیاسرگردی؛ دست در دست نیاسری ها و دوش به دوش نیاسرگردان

Please provide full Credentials Infomation