باغ سعدی

به گزارش صاحب نیوز؛ سرپرست پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی نیاسر کاشان از اتمام عملیات مرمت عمارت باغ سعدی نیاسر خبر داد.

علی ابوالفضلی اظهار کرد: عمارت باغ سعدی که در مسیر منتهی به آبشار نیاسر قرار دارد، در زمره یکی از بناهای تاریخی شهر نیاسر است که با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری نیاسر مورد مرمت قرار گرفت.

وی عملیات مرمت این بنای ارزشمند را شامل اجرای ازاره آجری، تراشیدن اندود کاهگل موجود بر روی بدنه های خارجی بنا و تجدید اندود کاهگل بدنه ها و انجام شمشه‌گیری گچی عنوان کرد.


Please provide full Credentials Infomation